RESISTANCE IN THE NEWS

20 Dec 2011

Resistance in the News is an arbitrary selection of articles with  relevance to antibiotic resistance and antibiotic use that have come to  our attention lately.The articles have been published in various internet media and on-line scientific journals. The list is by no means complete  and does not necessarily reflect the opinion of the ReAct network.

 

INTERNATIONAL MEDIA

EC Requests SCENIHR for Scientific Opinion on Nanosilver. The European Commission (EC) requested on December 9, 2011, that the Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) prepare a scientific opinion on the safety, health, and environmental effects and role in antimicrobial resistance of nanosilver. Nanotechnology Law Blog original request Nanosilver: safety, health and environmental effects and role in antimicrobial resistance from EU Health and Consumers, Scientific Committes

Evaluation of the national surveillance system for point-prevalence of healthcare-associated infections in hospitals and in long-term care facilities for elderly in Norway, 2002-2008. Research Article. Bio Med Central

Quarterly Epidemiological Commentary: Mandatory MRSA & MSSA bacteraemia, and Clostridium difficile infection data (up to July – September 2011) HPA

Child penicillin doses should be reviewed, say experts. Penicillin doses for children - which have stayed the same for 50 years - need to be reviewed because youngsters are getting heavier, experts have said. BBC News

Sanita': infezioni in ospedale, in Italia cresce allarme superbatteri. A primo posto ci sono le infezioni urinarie, seguite dalle polmoniti e dalle infezioni alle ferite chirurgiche. Questo 'il podio' delle infezioni più frequenti negli ospedali, dove a preoccupare sempre di più sono i batteri resistenti ai farmaci. Adnkronos News (Italian) original report ECDC EARS-net also verified by Italian Ministry of Health (Italian)

A case of OXA-48 carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in a patient transferred to Slovenia from Libya, November 2011. Volume 16, Issue 50, 15 December 2011. Eurosurveillance

Why HAI health IT should fall under meaningful use. By reversing an epidemic of preventable deaths throughout our nation’s hospitals, Washington could wipe $33 billion in annual spending from the debt almost overnight — and this is probably a low estimate. Government Health IT

Drug-resistant bacteria seen in Florida. Doctors in Florida say infections from a relatively mild variety of drug-resistant bacteria are causing painful and ugly wounds that can linger for weeks. UPI

Infectious Diseases Society of America’s Statement for the Senate Health, Education, Labor and Pensions (HELP) Committee December 15, 2011 Drug Shortages Hearing. IDSA

Chipotle CEO Urges Congress to Limit Ag Antibiotics. Steve Ells, CEO of fast-growing restaurant chain Chipotle, made a trip to Capitol Hill this week to show support for a bill to limit the subtherapeutic use of antibiotics in meat production. Food Safety News

Patient isolation associated with hospital delirium: study. Patient isolation associated with hospital delirium: study. SHEA

Maharashtra gears up to dissect antibiotics abuse. Nine months after the World Health Organisation (WHO) decided to keep antibiotic drug resistance as its theme for 2011, a study is being conducted to understand the extent of antibiotics resistance problem in the state. DNA India

 

SWEDISH MEDIA

”Dödsbakterien tog vår sons liv”. Blev bara 22 dagar – den multiresistenta smittan spreds på barnkliniken i Västerås. Aftonbladet and in same media; De muterar i rekordfart, Vår konsumtion av antibiotika är extrem and Är det nödvändigt att ta antibiotika?

Regeringen bidrar till överbruket av antibiotika. Debattören: Skärp reglerna för antibiotikabruket i djurhållningen. Aftonbladet debatt same subject in UNT

Fel sorts antibiotika ökar risk för resistens. Ska vi klara av att motverka utvecklingen av resistenta bakterier räcker det inte att minska antalet recept. SvD

Bredspektrumantibiotika ökar risken att drabbas av ESBL. Ytterligare en studie visar att patienter som får bredspektrumantibiotika av typen kinoloner har ökad risk att senare drabbas av ESBL-bildande E.colibakterier. SMI

Varför är rationell antibiotikaanvändning en patientsäkerhetsfråga? På årets Medicinska Riksstämman hölls symposiet Varför är rationell antibiotikaanvändning en patientsäkerhetsfråga? Här nedan finns presentationer från symposiet. Strama

Uppsala universitets forskningsstrategier klara. Uppsala universitet vill bidra till att lösa samhällets framtida utmaningar genom strategiska satsningar på grundläggande och tillämpad forskning inom en rad områden. Idag beslutade Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, om de forskningsstrategier för åren 2013-2016 som presenteras för regeringen. My News Desk

Antibiotikaresistenta bakterier vanliga på kycklingkött. Antibiotikaresistenta bakterier är vanliga på kycklingkött. Däremot verkar det inte vara så vanligt att antibiotikaresistenta bakterier hos sjuka människor i Sverige är av samma typ som de som hittats på kött. Det visar den undersökning av antibiotikaresistenta bakterier på kött som Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) genomfört. Livsmedelsverket

Return | Print