RESISTANCE IN THE NEWS

22 February 2012

Resistance in the News is an arbitrary selection of articles with  relevance to antibiotic resistance and antibiotic use that have come to  our attention lately.The articles have been published in various internet media and on-line scientific journals. The list is by no means complete  and does not necessarily reflect the opinion of the ReAct network.


INTERNATIONAL MEDIA

NDM-1 producing Acinetobacter baumannii isolated from a patient repatriated to the Czech Republic from Egypt, July 2011. Rapid communications. Eurosurveillance and in same issue; Isolation of NDM-1-producing Klebsiella pnemoniae in Ireland, July 2011

Gefährlicher Klinikkeim bei weiteren Babys gefunden. Bei zwei Babys im Freiburger Klinikum ist der Keim MRSA entdeckt worden. Er hat dort nun sechs von 12 Kindern auf der Station befallen. Erst vor zwei Tagen hatte die Klinik einen deswegen verhängten Aufnahmestopp aufgehoben. FOCUS (German)

Make antibiotics less available. With regards to your front-page article “Overflowing hospitals fuel MRSA fears” in the Sunday Mail of February 12, 2012, mentioning the overuse of antibiotics, surely a stop must be put to purchasing such medicine over the counter, while simultaneously educating the public? Cyprus Mail

Sinus infections not cured with antibiotics, study suggests. Sinus infection sufferers know the stuffy, congested feeling might not go away without a trip to the doctor's office. But according to a new study, the antibiotics that doctors often prescribe for sinus infections might be no more effective than a spray or pill on drugstore shelves. CBS News original study in JAMA

医院颁令严设抗生素使用上限 患者发烧拖成肺炎. (Google Translate - Hospital order strict set of antibiotics to use the upper limit in patients with fever dragged into pneumonia) 市民报料:昔日泛滥的抗生素,如今竟“一药难求”. sohu.com (Chinese)

 

SWEDISH MEDIA

Läkare måste spåra och anmäla svår form av antibiotikaresistens. Socialstyrelsen inför från och med 15 mars anmälningsplikt och smittspårningsplikt för alla läkare vid fynd av tarmbakterier med resistensmekanismen ESBLCARBA. Dessa bakterier sprids snabbt i världen och är svåra eller omöjliga att behandla med antibiotika. SMI commented by ReAct´s Otto Cars in; Sveriges Radio/Ekot also reflected by SVT Rapport and Dagens Nyheter

Spädbarn dog vid utbrott av resistenta bakterier. På kort tid har tolv för tidigt födda barn smittats av resistenta bakterier på neonatalavdelningen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Bland annat ett tvillingpar, varav det ena spädbarnet dog. Vårdfokus and in same media; Ny smittspridning på neonatal i Lund

MRSA påvisad hos mjölkkor i Sverige. För första gången har meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) påvisats i prover från nötkreatur i Sverige. Fynden gjordes vid Statens veterinärmedicinska anstalt i fyra mjölkprover från kor med juverinflammation. SVA


Return | Print